เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำวิวัฒนาการสามารถอธิบายได้ว่าจิตใจทำงานอย่างไร?

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำวิวัฒนาการสามารถอธิบายได้ว่าจิตใจทำงานอย่างไร?

นักชีววิทยามักคิดว่าสปีชีส์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

จะมีความสามารถทางปัญญาที่คล้ายคลึงกันเว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ Johan J. Bolhuis และ Clive D.L. Wynne ได้นำแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิวัฒนาการมาพิจารณา

ทฤษฎีวิวัฒนาการของดาร์วินโดยการคัดเลือกโดยธรรมชาติเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในหมู่นักชีววิทยา แต่ความหมายสำหรับการศึกษาความรู้ความเข้าใจนั้นไม่ชัดเจน มีเพียงไม่กี่คนที่เข้าใจถึงปัญหาทางวิทยาศาสตร์เท่านั้นที่จะโต้แย้งกับข้อเสนอที่ว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกได้วิวัฒนาการไปแล้ว และหลักการทั่วไปนี้สามารถขยายไปสู่กระบวนการคิดได้ แต่ในการใช้แนวทางวิวัฒนาการ นักชีววิทยามักจะสันนิษฐานว่าสปีชีส์ที่มีบรรพบุรุษร่วมกันจะมีความสามารถทางปัญญาที่คล้ายคลึงกัน และประวัติศาสตร์วิวัฒนาการของลักษณะสามารถนำมาใช้เพื่อเปิดเผยว่าเราและสัตว์อื่นๆ ทำงานทางจิตอย่างไร การวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดแสดงให้เห็นว่าสิ่งต่าง ๆ ไม่ง่ายนัก

เครดิต: J. FIELD

ในหนังสือ The Descent of Man ดาร์วินเสนอว่า “ไม่มีความแตกต่างพื้นฐานระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูงในสติปัญญาของพวกเขา” บนพื้นฐานของความเชื่อของเขาที่ว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษร่วมกัน นอกจากนี้ เขายังแนะนำว่า “มีพลังจิตระหว่างปลาที่ต่ำที่สุดตัวหนึ่ง … และลิงที่สูงกว่าตัวหนึ่งมาก ระหว่างลิงกับมนุษย์” เพื่อสนับสนุนข้อโต้แย้งของเขา เขาได้สรุปกรณีที่สามารถพบบรรพบุรุษของความฉลาดของมนุษย์ได้ใน “สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชั้นสูง” รวมถึง “ความสนใจ ความเสน่หา และอารมณ์ที่คล้ายคลึงกัน … [เช่น] … ความหึงหวง ความสงสัย การเลียนแบบ ความกตัญญู และความเอื้ออาทร”

รายงานของดาร์วินเรื่อง “อารมณ์ขัน … ความสงสัยและความอยากรู้อยากเห็น” หรือ “ความเชื่อมโยงของความคิดและเหตุผล” ในสัตว์อาจดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่นักวิจัยร่วมสมัยหลายคนไม่อายที่จะใช้ภาษามนุษย์ที่คล้ายคลึงกันในการตีความ พฤติกรรมของสัตว์ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา นักวิจัยรายงานว่าชิมแปนซีสามารถเห็นอกเห็นใจสมาชิกคนอื่นในสายพันธุ์ของพวกมัน และพวกมันสามารถคืนดีและแม้กระทั่งปลอบใจกันหลังจากความขัดแย้ง ลิงและลิงได้รับการยกย่องว่ามีความยุติธรรมและความเกลียดชังต่อความไม่เท่าเทียม และในกรณีของลิง การตระหนักรู้ในสภาวะจิตใจของผู้อื่น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทฤษฎีของจิตใจ

เมื่อพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนในการศึกษาเหล่านี้

หลายครั้งเผยให้เห็นว่า มักขาดสภาวะการควบคุมที่เหมาะสม และคำอธิบายที่ง่ายกว่านั้นถูกมองข้ามไปท่ามกลางการตีความที่เกินจริงของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น คิดว่าลิงคาปูชินมีความรู้สึกยุติธรรมเพราะพวกเขาปฏิเสธแตงกวาหากพวกเขาเห็นลิงอีกตัวในกรงที่อยู่ติดกัน ทำงานแบบเดียวกัน และให้รางวัลเป็นองุ่นที่เป็นที่ต้องการมากกว่า นักวิจัยตีความว่าลิงที่ไม่ยอมกินแตงกวาเป็นหลักฐานของ การวิเคราะห์อย่างใกล้ชิด1 ได้เปิดเผยว่าลิงจะยังคงปฏิเสธแตงกวาเมื่อองุ่นถูกวางไว้ในกรงที่ว่างเปล่าใกล้เคียง นี่แสดงให้เห็นว่าลิงเพียงแค่ปฏิเสธรางวัลที่น้อยกว่าเมื่อมีของที่ดีกว่า

การค้นพบดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ลัทธิดาร์วินอย่างตรงไปตรงมากับความรู้ความเข้าใจ บางคนถึงกับเรียกว่าความคิดที่ต่อเนื่องของดาร์วินว่าเป็นความผิดพลาด2

ทางออกเดียวเข้าได้หลายคน

การศึกษาในห้องปฏิบัติการของสปีชีส์จำนวนหนึ่งที่ปฏิบัติงานที่หลากหลายบ่งชี้ว่าสปีชีส์ต่างๆ อาจมาถึงวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงกันสำหรับปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจ เนื่องจากพวกมันเคยประสบกับแรงกดดันในการคัดเลือกที่คล้ายคลึงกัน ไม่ใช่เพราะว่ามีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด กล่าวอีกนัยหนึ่งการบรรจบกันของวิวัฒนาการอาจมีความสำคัญมากกว่าการสืบเชื้อสายทั่วไปในการคำนึงถึงผลลัพธ์ด้านความรู้ความเข้าใจที่คล้ายคลึงกันในกลุ่มสัตว์ต่างๆ

“บางคนถึงกับเรียกว่าความคิดที่ต่อเนื่องของดาร์วินว่าเป็นความผิดพลาด”

ตัวอย่างเช่น ตอนนี้เรารู้แล้วว่านกมีความสามารถในการแข่งขันที่ตรงกันหรือเกินกว่าที่มีรายงานในลิงและลิง ยกตัวอย่างเช่น Rooks ถูเงินด้วยกันหลังจากที่ตัวหนึ่งเข้าไปพัวพันกับการเผชิญหน้ากับนกอีกตัวหนึ่ง การลูบไล้และโอบกอดลิงชิมแปนซีที่เทียบเท่ากันจะถูกระบุว่าเป็น ‘การปลอบโยน’ การจิกด้วยตนเองที่นกกางเขนแสดงเมื่อพวกมันถูกวางไว้หน้ากระจกหลังจากวางเครื่องหมายไว้บนร่างกายของพวกมันนั้นคล้ายกับปฏิกิริยาที่พบในลิงที่ได้รับการปฏิบัติแบบเดียวกัน ในนกกางเขน พฤติกรรมนี้ถูกตีความว่าเป็นหลักฐานของการรู้จักตนเองในระดับหนึ่ง แต่ในลิง มีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้ที่บ่งบอกถึงระดับความประหม่าในระดับที่ลึกกว่า กา Caledonian มีประสิทธิภาพเหนือกว่าลิงในด้านความสามารถในการดึงอาหารจากท่อดัก – ซึ่งสามารถเข้าถึงอาหารได้เพียงด้านเดียวเท่านั้น กายังสามารถหาวิธีใช้เครื่องมือหนึ่งชิ้นเพื่อให้ได้วินาทีที่พวกมันสามารถดึงอาหาร ซึ่งเป็นทักษะที่ลิงและลิงต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งความเชี่ยวชาญ

นักวิจัยได้พยายามสอนภาษาบางรูปแบบมานานหลายทศวรรษแล้ว ไม่ว่าจะโดยใช้สัญลักษณ์ทางสายตาหรือท่าทาง แต่นักภาษาศาสตร์มักเห็นด้วยว่าความพยายามที่เกิดจากชิมแปนซีและโบโนโบไม่ถือเป็นภาษา3 ข้อกำหนดเบื้องต้นประการหนึ่งสำหรับภาษาคือการสามารถเลียนแบบเสียงที่สร้างขึ้นโดยใครบางคนเว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ